vorige pagina
zoeken route & contact
volgende pagina

over

cepezedbouwteam is de verbindende schakel tussen het ontwerp en de bouw van projecten die architectenbureau cepezed ontwerpt. Naar keuze van de opdrachtgever kan onze rol variëren van aanspreekpunt en trekker van het totaalproces tot alleen organisator en coördinator van de bouwwerkzaamheden. De volle breedte van onze diensten beslaat een totaalpakket advieswerkzaamheden dat de opdrachtgever optimaal ontzorgt, maar wel volledig overzicht en zeggenschap laat.

adviseur en organisator
cepezedbouwteam vormt als adviseur een drijvende kracht in het ontwerp- en bouwproces. We brengen in iedere fase de partijen bijeen die het beste bij de opgave passen en zorgen voor hechte samenwerking en continuïteit. We bewaken de doelstellingen van functionaliteit, kwaliteit en planning, alsook het budget. Ook denken we met alle partijen kritisch mee en spiegelen voortdurend of alle potenties van het budget ten volle worden benut. Belangrijke ontwikkelingen en besluiten legt cepezedbouwteam steeds voor aan de opdrachtgever.

bouwen zonder hoofdaannemer
cepezedbouwteam organiseert en coördineert de bouwwerkzaamheden zonder tussenkomst van een hoofdaannemer. Daarvoor splitsen we het ontwerp op in afzonderlijk aan te besteden deelopdrachten, zodat we de uitvoerende partijen direct en nauwkeurig kunnen selecteren op geschiktheid, prijs en kwaliteit. Deze partiële aanbestedingen kunnen deels al plaatsvinden voor de afronding van de ontwerpwerkzaamheden, wat de doorlooptijd van het project verkort. Na aanbesteding voert cepezedbouwteam pro-actief de coördinatie over de bouwwerkzaamheden.

de voordelen van bouwen volgens methode cepezedbouwteam
• maximale kwaliteit binnen budget
• financiële transparantie
• opdrachtgever behoudt overzicht en controle
• bouwen met specialisten
• continuïteit ontwerp- en bouwproces
• kortere doorlooptijd project

Voor meer informatie kunt u mailen naar of bellen met 015 215 0990.

vorige pagina
volgende pagina