vorige pagina
zoeken route & contact
volgende pagina

esic

Noordwijk geniet vooral bekendheid vanwege het European Space Research & Technology Centre (ESTEC) dat zich er bevindt en dat de grootste vestiging is van het European Space Agency (ESA). Om ondersteunende bedrijvigheid ook op termijn te behouden en hiervoor een vitale infrastructuur te creëren, is de gemeente naast het ESTEC gestart met de ontwikkeling van het SpaceBusinesspark, een bedrijvenpark geheel bedoeld voor kennisintensieve, vooral lucht- en ruimtevaartgerelateerde bedrijven. Het European Space Innovation Centre (ESIC) is een bedrijfsverzamelgebouw op dit terrein.

Duurzaamheid, flexibiliteit, een industriële uitstraling en een bovengemiddelde prijs-kwaliteitverhouding zijn bij het ontwerp belangrijke uitgangspunten geweest. De vloervelden van het gebouw hebben een u-vormige plattegrond en lopen trapsgewijs terug onder een gekromd dak. In het hart van het gebouw is een transparant overkapt atrium uitlopend in een buitenterras gesitueerd. Dit bevat gemeenschappelijke voorzieningen als informele overlegplekken en een klein restaurant en draagt belangrijk bij aan de mogelijkheid tot ontmoetingen en synergie in het gebouw. Om liftgebruik te ontmoedigen is de hoofdtrap met treden van geëxtrudeerd aluminium centraal en uitnodigend gepositioneerd. Veel glas in de gevels en binnenwanden draagt bij aan zowel de algehele ruimtelijkheid en transparantie als de interactie tussen de verschillende bedrijven. De vormgeving, constructies, klimaatvoorzieningen en bouwfysische aspecten zijn vergaand geïntegreerd, waarbij de verschillende adviseurs intensief gebruik hebben gemaakt van een driedimensionaal Bouw Informatie Model (BIM).

Omwille van duurzaamheid en efficiëntie heeft het gebouw een minimum aan installaties. Ventilatie vindt plaats door middel van een in de staalconstructie geïntegreerd overdruksysteem dat de lucht van de verschillende units overstort naar het atrium. Hier wint een warmtepomp er energie uit terug alvorens de lucht weer een weg naar buiten vindt. Betonkernactivering in de staalplaat-betonvloeren houdt het pand voortdurend op een comfortabele temperatuur. Andere voorbeelden van geïntegreerde oplossingen zijn de hemelwaterafvoer weggewerkt achter de gesloten gevelstroken en een alternatief brandveiligheidsconcept waarin het hele pand geldt als één groot brandcompartiment. De staalconstructie van het atriumdak is tevens geleider van de zonwering aldaar.

noordwijk / nederland

opdrachtgever
nl-development

vorige pagina
volgende pagina